Διαβατήρια – βίζα, πληροφορίες και δικαιολογητικά

ΔιαβατήριοΠριν από την πτήση όλοι οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιαστούν στον έλεγχο του αεροδρομίου και να παρουσιάσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ανάλογα με τον προορισμό του κάθε επιβάτη, ενδέχεται να χρειάζονται διαφορετικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ιδίως αν πρόκειται να ταξιδέψετε σε τρίτες χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, φροντίστε έγκαιρα να ενημερωθείτε αν χρειάζεστε VISA και που πρέπει να απευθυνθείτε για την έκδοση της.

Πτήσεις εσωτερικού

Για τις πτήσεις εσωτερικού χρειάζεται να έχετε μαζί σας στον έλεγχο ταυτότητα ή διαβατήριο.

Για παιδιά που ταξιδεύουν σε πτήσεις εσωτερικού, συνιστώμενα είναι το βιβλιάριο υγείας ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο αν υπάρχει.

Πτήσεις εξωτερικού στη ζώνη Σένγκεν

Για τις πτήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σένγκεν, πρέπει να επιδείξετε στον έλεγχο ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο νέου τύπου.

Τα παιδιά που ταξιδεύουν εντός της ζώνης Σένγκεν χρειάζονται διαβατήριο νέου τύπου σαν έγγραφο αναγνώρισης. Ειδικά για τις πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου, αν υπάρχει.

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 27 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Τη συνθήκη του Σένγκεν έχουν υπογράψει 24 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, και Μάλτα (22 μέλη της ΕΕ, συν Νορβηγία και Ισλανδία).

Πτήσεις εξωτερικού εκτός ζώνης Σένγκεν

Στις πτήσεις εξωτερικού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σένγκεν και σε όλες τις τρίτες χώρες, χρειάζεστε διαβατήριο νέου τύπου.

Τα παιδιά που ταξιδεύουν εκτός ζώνης Σένγκεν και σε τρίτες χώρες, χρειάζονται επίσης διαβατήριο νέου τύπου σαν έγγραφο αναγνώρισης.

Διαβατήρια

Για την έκδοση του διαβατηρίου μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ετοιμάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολα. Χρειάζονται μόλις λίγες ημέρες για να εκδοθεί, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και αυθημερόν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας που στεγάζεται στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, τηλ.210-3530000 ή στην ιστοσελίδα www.passport.gov.gr

VISA

Όταν ξεκινάτε την οργάνωση του ταξιδιού σας, το πρώτο με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε είναι εάν απαιτείται VISA (Βίζα) για τη χώρα εισόδου ή αν το ταξίδι σας περιλαμβάνει περισσότερες από μία χώρες, αν απαιτείται VISA σε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά. Να θυμάστε ότι είναι πάντα δική σας ευθύνη να διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες για τους επισκέπτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Σε ορισμένες χώρες για παράδειγμα, το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον άλλους 6 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα. Άλλες χώρες χρειάζονται συγκεκριμένη VISA. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για VISA στην πρεσβεία της χώρας που σκοπεύετε να επισκεφθείτε. Ορισμένες χώρες χορηγούν VISA κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο. Ενημερωθείτε για τη χρέωση της VISA για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.