Προωθούνται νέα μέτρα που θα ενισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών

Επιβάτες στο αεροδρόμιοΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μια δέσμη προτεινόμενων νέων μέτρων που έχουν σκοπό να ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Τα νέα μέτρα ασχολούνται κυρίως με δικαιώματα ενημέρωσης, φροντίδας, μεταφοράς με άλλες πτήσεις, επίσης με διεκπεραίωση καταγγελιών και μέτρα επιβολής.

Εκτός από τους όρους για την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών, ο κανονισμός περιλαμβάνει κάποιους όρους που περιορίζουν την παροχή αποζημίωσης ή βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες.

Αν ο νέος κανονισμός εγκριθεί από τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2015.

1. Αποσαφήνιση γκρίζων ζωνών

Ενημέρωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης

Ο ισχύων κανονισμός 261/2004 υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τα δικαιώματα τους, δεν τις υποχρεώνει όμως να παρέχουν ενημέρωση σε συγκεκριμένα περιστατικά όπως καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων. Η νέα πρόταση της Επιτροπής θέλει να εξασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση των επιβατών, σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να δίνουν τις σχετικές πληροφορίες άμεσα, μαζί με μια εκτίμηση για την ώρα της αναχώρησης.

Έκτακτες περιστάσεις

Ο όρος «Έκτακτες περιστάσεις» είναι πολύ σημαντικός επειδή καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να πληρώσουν αποζημίωση στους επιβάτες για την ταλαιπωρία τους. Ο κανονισμός 261/2004 δεν αναγράφει με σαφήνεια ποιες περιπτώσεις υπάγονται στην κατηγορία αυτή, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να κάνουν κατάχρηση του όρου «Έκτακτες περιστάσεις» πάντα εις βάρος των επιβατών.

Η νέα πρόταση της Επιτροπής ξεκαθαρίζει ότι όλες οι περιπτώσεις βλαβών σε αεροσκάφη που προκύπτουν μετά τις προκαθορισμένες εργασίες συντήρησης, δε μπορούν να χαρακτηρίζονται «Έκτακτες περιστάσεις». Οι μόνες πραγματικές έκτακτες περιστάσεις είναι οι φυσικές καταστροφές και οι απεργίες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Μεταφορά με άλλη αεροπορική εταιρεία

Οι αεροπορικές εταιρείες στην περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης, επαναπροωθούν τους επιβάτες μόνο σε δικές τους πτήσεις ή συνεργατών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιβάτες υποχρεώνονται να περιμένουν πάνω από μία ημέρα μέχρι την επόμενη πτήση. Ο νέος κανονισμός που προωθείται, θέτει όριο 12 ωρών στις εταιρείες για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες με δικές τους πτήσεις. Αν παρέλθει το χρονικό όριο, οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να προωθήσουν τους επιβάτες με οποιαδήποτε πτήση, ακόμη και ανταγωνιστών τους.

Πτήσεις ανταπόκρισης

Μέχρι σήμερα υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που χάνουν μια πτήση ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της πρώτης πτήσης. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι επιβάτες εκτός από την ταλαιπωρία επιβαρύνονται με σημαντικά έξοδα.

Η νέα πρόταση του κανονισμού προβλέπει παροχές για τους επιβάτες που καθυστέρησε η πρώτη πτήση τους πάνω από δύο ώρες. Αποζημίωση προβλέπεται αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών σε όλες τις πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοντινές Διεθνείς πτήσεις σε αποστάσεις μικρότερες των 3.500 χιλιομέτρων.

Για Διεθνείς πτήσεις σε αποστάσεις ανάμεσα σε 3.500 και 6.000 χιλιόμετρα, θα προβλέπεται αποζημίωση ύστερα από 9 ώρες καθυστέρησης. Για πτήσεις άνω των 6.000 χιλιομέτρων, ο αντίστοιχος χρόνος ορίζεται σε 12 ώρες.

2. Νέα δικαιώματα

Επαναπρογραμματισμός της πτήσης

Μέχρι σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο αν οι επιβάτες των οποίων η πτήση άλλαξε ώρα ή ακόμη και ημέρα, απολαμβάνουν αντίστοιχα δικαιώματα με τους επιβάτες των οποίων ακυρώνονται οι πτήσεις τους. Ο νέος κανονισμός θέλει να εξομοιώσει τη μεταχείριση των επιβατών ακυρωμένων πτήσεων, με αυτούς που επαναπρογραμματίστηκε η πτήση τους 2 εβδομάδες πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο αναχώρησης ή λιγότερο.

Λάθη στην γραφή των ονομάτων

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό που προτείνεται, η αεροπορική εταιρεία θα διορθώνει χωρίς χρέωση τα λάθη στη γραφή των ονομάτων, μέχρι και 48 ώρες πριν από την πτήση.

Μη Εμφάνιση (No Show)

Μέχρι σήμερα αρκετές αεροπορικές εταιρείες αν ο επιβάτης χάσει την εξερχόμενη πτήση, του αρνούνται την επιβίβαση στην πτήση επιστροφής. Η πρόταση του νέου κανονισμού θα απαγορεύει στις αεροπορικές εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν αυτό τον καταχρηστικό όρο (No Show), στους όρους των εισιτηρίων τους.

Λανθασμένος χειρισμός αποσκευών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να θέσει νέους κανόνες για τον χειρισμό των αποσκευών, όπως και για τις αποζημιώσεις που προβλέπονται. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα πρέπει να δηλώνουν την αξία των αναπηρικών αμαξιδίων τους, ώστε να λαμβάνουν πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις προωθούνται για τη μεταφορά μουσικών οργάνων.

Στην πρόταση του νέου κανονισμού γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει διαφάνεια στο κόστος μεταφοράς αποσκευών. Κατά τη στιγμή της κράτησης οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με το κόστος και τα ακριβή επιτρεπόμενα όρια.

Διεκπεραίωση καταγγελιών

Οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν την υποχρέωση να απαντούν στα παράπονα των επιβατών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Συγκεκριμένα θα πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να ενημερώνουν τους επιβάτες ότι παρελήφθη το αίτημα τους, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο θα πρέπει να έχουν αποστείλει επίσημη απάντηση στο αίτημα ή παράπονο.

3. Μέτρα αντίθετα με το συμφέρον των επιβατών

Όριο στις παροχές

Με τον υπάρχοντα κανονισμό δεν υπάρχει όριο στην παροχή αποζημίωσης για στέγη από τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης. Ο νέος κανονισμός περιορίζει την παροχή στέγης σε 3 διανυκτερεύσεις, για εξαιρετικές συνθήκες. Ο νέος όρος δεν θα ισχύει για άτομα με κινητικά προβλήματα και τους συνοδούς τους, για ασυνόδευτα παιδιά, για εγκύους και για άτομα που χρήζουν ειδικής ιατρικής φροντίδας.

Μικρές αεροπορικές εταιρείες

Οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις με αεροσκάφη μικρότερα των 80 θέσεων, δεν θα έχουν υποχρέωση να παρέχουν κατάλυμα στους επιβάτες αν ακυρωθεί ή καθυστερήσει μια πτήση. Ο όρος θα ισχύει μόνο για τις πτήσεις σε απόσταση μικρότερη των 250 χιλιομέτρων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε την πρωτότυπη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μοιραστείτε το

PinIt
Avatar - Ανδρέας Λαγγούσης

Ανδρέας Λαγγούσης

Η ταξιδιωτική φωτογραφία είναι η κινητήρια δύναμη στη ζωή μου. Λατρεύω τις πτήσεις, τις αποδράσεις στη φύση και την ορεινή πεζοπορία.