Ταξιδιωτική ασφάλιση

Τι καλύπτει συνήθως η ταξιδιωτική ασφάλιση

ΤαξιδεύονταςΈνα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης συνήθως καλύπτει ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια εκτός η και εντός νοσοκομείου, έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας, έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος προς το πλησιέστερο νοσοκομείο, έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο, έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας, αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας, νομική προστασία στο εξωτερικό, κάλυψη της αστικής ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες, αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών και άλλα.

Μπορούμε να αγοράσουμε ένα πρόγραμμα που να καλύπτει ένα και μόνο ταξίδι, αν όμως ταξιδεύουμε συχνά, το πιθανότερο είναι να μας συμφέρει η αγορά ενός προγράμματος ετήσιας διάρκειας, το οποίο μας καλύπτει για πολλαπλά ταξίδια κατά τη διάρκεια του έτους.

Είναι απαραίτητο να ασφαλίζουμε τα ταξίδια μας;

Αν ταξιδεύουμε οργανωμένα σε γκρούπ μέσω τουριστικού γραφείου, τότε πιθανότατα έχουμε αγοράσει ταξιδιωτική ασφάλιση στο πακέτο που πληρώσαμε και είμαστε καλυμμένοι. Σε περίπτωση που ταξιδεύουμε ανεξάρτητα, ίσως πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και να ασφαλίσουμε το ταξίδι μας. Παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσουμε για να πάρουμε την απόφαση είναι η ηλικία μας, οι χώρες που πηγαίνουμε, η διάρκεια του ταξιδιού και η φύση του ταξιδιού (πχ επαγγελματικό). Καλό είναι να ασφαλιστούμε αμέσως μόλις κλείσουμε ένα ταξίδι για να υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού. Κάποιες φορές είναι επιβεβλημένο να έχουμε ασφαλίσει το ταξίδι μας. Υπάρχουν χώρες όπως πχ η Κούβα όπου η επίδειξη συμβολαίου ταξιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση VISA.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσουμε τα «ψιλά γράμματα» στο συμβόλαιο μας για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως.